บริการสำรวจอาคารสถานที่เพื่อวางแผนป้องกันนกหรือปัญหาอื่นๆของตัวอาคารในมุมสูง
ด้วยอากาศยานไร้คนขับ(DRONE) ฟรี!!!เมื่อใช้บริการของเรา

และหากต้องการบินสำรวจเพื่อถ่ายภาพหรือวีดิโอของสถานที่ชั่วโมงละ 2,500 บาทค่ะ